Informačné tabule

Informačné tabule použité v skladoch a výrobach. Informácie online o stave a čakajúcich úlohách.

Údaje na informačných tabuliach sú získavané z nadradených systémov, pričom na samotnú správu časov je možnosť využiť dodávaný plánovač, ktorý podľa požiadaviek prepojíme s informačným systémom zákazníka.