MILKRUN

Milkrun systém v logistike je systém rozvozu a/alebo zvozu materiálu zo skladov na pozície operátorov v presne stanovených časových oknách.

Požiadavka na dovoz a rozvoz materiálu je na základe požiadavky operátora a/alebo vedúceho výroby. Operátor vyvolaním funkcie v systéme privolá manipulanta, ktorý je informovaný o potrebe dovozu alebo zvozu materiálu.

Spôsob vyvolania požiadavky operátorom je podľa typu a možnosti prevádzky napríklad:

  • skenovaním čiarového kódu
  • zosnímaním  RFID
  • stlačením príslušného tlačidla na ovládacom paneli
  • stlačením a vyvolaním funkcie na mobilnom zariadení
  • automaticky z MES systému

Manipulanti sú informovaní na mobilných zariadeniach väčšinou pripevnených na manipulačnej technike, kde si danú požiadavku prevezmú a po dodaní materiálu na miesto určenia aj označí za vybavenú.

Užívatelia systému sa prihlasujú do svojich zariadení a všetky informácie o pohybe materiálu, čase vybavenia požiadavky sú ďalej dostupné pre oddelenie logistiky, kde sa následne údaje vyhodnocujú.

Operátor

Obrazovka operátora obsahuje základné funkcie na okamžité privolanie manipulácie, alebo podľa nastavených parametrov môžu byť vyvolané ostatné funkcie systému.

Manipulácia

Obrazovky manipulanta obsahujú aktuálne pridelené úlohy a/alebo aktuálne prebiehajúce úlohy na základe rozdelenia manipulantov v systéme a ich pridelených pracovísk.

Administrácia

V administračnej časti sa nachádza celá konfigurácia MILKRUN systému ako aj štatistické a hodniace výstupné zostavy. Tie je možné zo systému vytlačiť alebo exportovať do rôznych formátov ako napríklad EXCEL.