Sledovanie prevádzky strojov

Sledovanie prevádzky strojov realizujeme priamym napojením na existujúce snímače strojov, alebo doplnením vlastných snímačov podľa požiadaviek.

Následne údaje archivujeme a spracujeme do požadovaných výstupov.

Pripojenie k získaným údajom väčšinou zrealizujeme formou vzdialeného prístupu zákazníka.

Samozrejmosťou je výstup ONLINE údajov pre operátora a ostatných pracovníkov.

Výstupom zo zozbieraných údajov môžu byť rôzne hodnotiace zostavy a prehľady napríklad OEE.