Kontakt

FUJAK s.r.o.
Považská Teplá 371
017 05 Považská Bystrica
Slovakia

Info: info@fujak.eu

FUJAK s.r.o.
IČO: 48331716
IČ DPH: SK2120140979
BANKA: VÚB, a.s.
IBAN: SK95 0200 0000 0035 7063 8659
BIC: SUBASKBX

OR SR: OS Trenčín Oddiel: Sro Vložka: 32124/R
Výpis z obchodného registra (nové okno)