Pick-To-Light

Pick To Light patrí do systému tzv. Poka-yoke riešení  (z japonského Poka = neúmyselná chyba a Yoke = zmenšenie), t.j. riešení zaoberajúcimi sa minimalizáciou neúmyselných chýb resp. chýb z nepozornosti. To znamená, že montáž, výroba alebo skladovanie je prispôsobené tak, aby nebolo možné vykonať jednu operáciu viacerými spôsobmi. Riešenie Pick To Light eliminuje nutnosť používania papierových výdajok, montážnych listov resp. vyskladňovacích predpisov. Na správny pracovný postup pracovníka dohliada sofistikovaný systém, ktorý ho naviguje pri montáži (resp. v sklade) prostredníctvom postupne sa rozsvecujúcich optických signalizačných prvkov umiestnených nad každou skladovou bunkou (pozíciou). Pri odoberaní súčiastky preruší ruka pracovníka svetelný lúč, čím príslušná signalizácia zhasne a rozsvieti sa signalizácia na ďalšej skladovej bunke. Systém upozorňuje pracovníka na prípadné chyby zvukovou alebo svetelnou signalizáciou.

Pokračovať v čítaní „Pick-To-Light“